ELEKTRONİK ve SARF MALZEMELERİ / ELECTRONIC PRODUCTS AND CONSUMABLES

Sahte elektronik aletler ve Bilgisayar sarf malzemeleri hem sağlığınız hem de kullandığınız aletler için tehlike saçmaktadır. Sahte ve kaçak ürünleri, dikkat etmeden satın alan tüketiciler ürünlerinin ciddi hasar görmesine ve ürünlerinin bilmeden garanti kapsamı dışında kalmasına neden oluyor.

Counterfeit appliances and computer consumables endanger both your health and the devices you use. Consumers who buy counterfeit and contraband products without paying attention cause serious damage to their devices and also cause these devices to be excluded from the warranty.