TEKSTİL / TEXTILE

İşletmelerin en önemli rekabet gücü markasıdır. Güçlü bir marka oluşturmak ve piyasada yerleştirmek hem uzun yıllar almakta hem de sürekli yatırım gerektirmektedir. Ekonomik sebepler nedeniyle tüketicilerin ucuz ürünlere daha fazla rağbet göstermesi dünya marka taklitçiliği pazarını büyütmektedir. Marka ürünlerin taklitleri beşte bir fiyatına “sosyete pazarı” olarak da bilinen semt pazarlarında ve işportada satışa sunulmaktadır. Ucuz satılabilmek için tamamen sağlıksız malzemeden üretilen bu ürünler insan sağlı açısından çok tehlikelidir.

A brand is the most important competitive power of a company. Creating a strong trademark and enabling it to gain a place in the market takes years and requires constant investment. Consumers’ tendency to the cheap products due to financial reasons causes brand imitation market to grow in the world. Imitations of the branded products are sold at around one-fifth price in the public bazaars known as the “high-end flea market” (sosyete pazarı) and on counters. These products made of completely unhealthy materials to be undersold are very dangerous in terms of human health.